Econtrack is een initiatief van de Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen

Video

Filteren op:
Sorteren op:
  
 • Kees Cools over gedrag en slechte banken

  Kees Cools over gedrag en slechte banken

  28 jul 2014 - 58 keer bekeken - Banken & financiële markten
  De slechte banken namen meer risico's maar hadden niet meer rendement stelt Kees Cools, hoogleraar Corporate Finance and Governance Tias - Tilburg University. Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse slechte banken het toezicht en Governance wel op orde hadden, het is het gedrag wat de problemen veroorzaakte. De bonussen van de CEO's van slechte banken was tien keer zo hoog als het vaste salaris, de bonus was het enige wat telde.

 • Kenny Meesters over gebruik sociale media bij rampen

  Kenny Meesters over gebruik sociale media bij rampen

  18 jul 2014 - 80 keer bekeken - Innovatie & ondernemerschap
  Tijdens rampen en incidenten gebruiken mensen sociale media om zich te organiseren, met elkaar in contact te treden en elkaar te helpen. Enerzijds informatie of foto's voor hulpdiensten maar anderzijds ook alternatief vervoer of overnachtingen worden georganiseerd, mensen wachten niet meer op hulpdiensten stelt Kenny Meesters, promovendus Information Management Tilburg University. Met een rampenoefening afgelopen mei is veel ervaring opgedaan, meer informatie is nodig om te zien waar…

 • Paul van Seters over een energie-unie

  Paul van Seters over een energie-unie

  14 jul 2014 - 99 keer bekeken - Duurzaamheid
  De CO2-prijs moet van 5 euro naar 40 euro voor een effectief EU- energiebeleid stelt Paul van Seters, hoogleraar globalisering en duurzaamheid Tias - Tilburg University. Na een begrotingsunie en een bankenunie kunnen we nu praten over een energie-unie zonder in lachen uit te barsten. De Europese Raad had eind juni het beleidskader voor het energiebeleid kunnen vaststellen maar schoof de beslissing door naar oktober, jammer maar niet onoverkomelijk.  

 • Eric van Damme over een gedragscode voor economen

  Eric van Damme over een gedragscode voor economen

  30 jun 2014 - 173 keer bekeken - Marktordening
  Er moet een gedragscode komen voor economen stelt Eric van Damme, hoogleraar economie Tilburg University. Er ontbreekt te vaak transparantie over wat wel en niet wetenschappelijk is, om het vertrouwen in de economie te handhaven moet je de collectieve reputatie in stand houden. De lezing "Gedragscode voor economen" gaf Eric van Damme op 26 juni na de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, de KVS.

 • Anonieme orgaandonatie is oplossing wachtlijsten

  Anonieme orgaandonatie is oplossing wachtlijsten

  21 mei 2014 - 203 keer bekeken - Arbeid, zorg & vergrijzing
  Nierdonatie bij leven, onbetaald en anoniem. Daarin ligt dé oplossing voor de lange wachtlijsten voor een nieuwe nier stellen de Tilburgse hoogleraar Gezondheidseconomie Peter Kooreman en anonieme nierdonor Henk Smid tijdens een masterclass op Tilburg University over dit onderwerp. Henk Smid stond twee jaar geleden anoniem een nier af. De risico's zijn zeer gering, zo legt hij uit, terwijl de winst enorm is: je redt een mensenleven. Voor meer informatie kun je terecht bij www.…

 • Ben Vollaard over misdaadpreventie

  Ben Vollaard over misdaadpreventie

  22 apr 2014 - 269 keer bekeken - Innovatie & ondernemerschap
  Woningcorporaties zouden verplicht inbraakpreventiemaatregelen moeten treffen bij renovatie van sociale huurwoningen. Dat gebeurt nog lang niet altijd. Door een dergelijke maatregel kan het kabinet het aantal woninginbraken fors doen afnemen. Dat stelt Ben Vollaard van Tilburg University in de handreiking van veelbelovende inbraakpreventiemaatregelen. De ervaringen met een dergelijke verplichting voor nieuwbouwwoningen laten zien dat de maatschappelijke baten hiervan de kosten ruim overs…

 • Reyer Gerlagh over VN klimaatrapport

  Reyer Gerlagh over VN klimaatrapport

  14 apr 2014 - 301 keer bekeken - Duurzaamheid
  De uitstoot van broeikasgassen is de laatste veertig jaar zeer sterk gestegen. Als we doorgaan op de ingeslagen weg, zal de temperatuur de komende 100 jaar tussen de twee en vijf graden stijgen. De doelstelling van maximaal 2 graden temperatuurstijging die de EU zich heeft gesteld, is dan niet haalbaar. Dat stelt de Tilburgse hoogleraar milieueconomie Reyer Gerlagh. Hij is één van de coordinating lead authors van het hoofdstuk 5 van eindrapport van 'Werkgroep III' v…

 • Roel in 't Veld over duurzaamheid en Governance

  Roel in 't Veld over duurzaamheid en Governance

  17 mrt 2014 - 267 keer bekeken - Duurzaamheid
  Duurzaamheid is streven naar het goede, het schone en het waarachtige stelt Roel in 't Veld,  Unesco hoogleraar Governance and Sustainability Tilburg University. Het duurzaamheidsbegrip is economisch, sociaal, ecologisch èn urgent maar we weten niet hoe het moet of hoogstens een beetje.

 • Edward Glaeser over de politiek van steden

  Edward Glaeser over de politiek van steden

  10 feb 2014 - 303 keer bekeken - Marketing & consumentengedrag
  De overheid moet niet arme gebieden, maar arme mensen helpen stelt Edward Glaeser, Professor of Urban Economics Harvard University. Als je ervan uitgaat dat mensen mobiel zijn, is het onzin om ze geld te geven om in kwijnende gebieden te blijven wonen. Glaeser was te gast bij de eerste Cobbenhagen Summit aan Tilburg University.

 • Richard Janssen over kosten in de zorg

  Richard Janssen over kosten in de zorg

  03 feb 2014 - 646 keer bekeken - Arbeid, zorg & vergrijzing
  Vier verzekeraars hebben 90% van de markt in de zorg, door meer marktconform denken nemen de financiële risico's toe stelt Richard Janssen, hoogleraar gezondheidseconomie Tranzo Tilburg University. Nederland staat op het kruispunt van een single payer of multi payer systeem, de transactiekosten nemen toe en de vraag om publiek toezicht ook.  

Nieuws
Agenda
 • Nog geen events
© 2014 Universiteit van Tilburg Disclaimer  |  Privacy  |  About  |  Contact  |  Mobiele website